ซื้อร้านสะอาด ระวังใส่บาตรหน้าร้อน

By: | Post date: April 13, 2018 | Comments: No Comments

Posted in categories: health news health news

ช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าว ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ซึ่งกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงเกิดโรคที่มาจากภาวะอาหารไม่ถูกสุขอนามัยคือผู้สูงอายุเด็ก โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ต้องรับบิณฑบาต ในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าว ทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ซึ่งกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงเกิดโรคที่มาจากภาวะอาหารไม่ถูกสุขอนามัยคือผู้สูงอายุเด็ก

โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ต้องรับบิณฑบาตจึงมีความเสี่ยงจะเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหารสูง จากข้อมูลของพระอาพาธที่เข้ามารักษาที่ รพ.สงฆ์ กรมการแพทย์ ปี 60 พบพระอาพาธด้วยอาการท้องร่วง 167 รูป และเพิ่มสูงขึ้นในช่วงอากาศร้อน จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการจัดหาอาหารเพื่อตักบาตรโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ พุทธศาสนิกชนจะทำบุญกันมากจึงขอให้เน้นอาหารที่ปรุงเองที่บ้านหรืออาหารที่สั่งซื้อจากร้านที่สะอาดถูกหลักอนามัย ทั้งนี้ อาหารที่มีความเสี่ยงเกิดโรคระบบทางเดินอาหารที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ อาทิ อาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิทั้งของคาว ของหวาน อาหารประเภทส้มตำ อาหารทะเล ยำต่างๆอาหารถุง อาหารกล่อง ควรแยกข้าวและกับออกจากกัน เพราะเมื่อพระบิณฑบาตตอนเช้าจะต้องเก็บอาหารไว้ฉันตอนมื้อเพลอีกครั้ง อาจบูดเสียและเกิดโรคอาหารเป็นพิษและท้องร่วงได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth