“พล.อ.ประวิตร” พร้อมลาออก หากประชาชนไม่ต้องการ

By: | Post date: February 1, 2018 | Comments: No Comments

Posted in categories: news news

“พล.อ.ประวิตร” เปิดใจ พร้อมลาออกหากประชาชนไม่ต้องการ เผย มีกลุ่มคนสร้างแรงเสียดทานเพื่อสั่นคลอนการทำงานของรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างงานเลี้ยงสานสัมพันธ์กระทรวงกลาโหมกับสื่อมวลชนสายทหารว่า ช่วงระยะเวลา 3 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมได้สนับสนุนรัฐบาลมาตลอด เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่รัฐบาลและประเทศชาติ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องความสงบเรียบร้อยของประเทศ ที่ไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความบั่นทอนหรือทำให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้น

“เราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยไม่มีแบ่งสี ไม่มีแบ่งอะไรทั้งสิ้น เราก็ทำงานด้วยความยากลำบาก แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนด้วยดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา เราได้ใช้ความพยายามร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการประคับประคองบ้านเมืองให้คลี่คลายปัญหาด้านความขัดแย้งในสังคม ควบคู่ไปกับบทบาทและภารกิจหลักในการรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคงของประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนรัฐบาลในการฟื้นฟูกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและขับคลื่อนประเทศให้เดินหน้าต่อไป แม้จะมีความยากลำบากและมีแรงเสียดทานอยู่บ้าง แต่แรงเสียดทานนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีคนจำพวกหนึ่งที่พยายามบอกว่า รัฐบาลนี้ทำงานไม่ได้ผล ทำงานไม่ได้สมกับความมุ่งหมายของประชาชน ขอยืนยันว่า รัฐบาลทำงานเพื่อความมุ่งหมายของประชาชนโดยแท้ ทั้งงานด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ฉะนั้นแรงเสียดทานที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ เราก็พยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ทุกอย่างที่รัฐบาลทำรัฐบาลทำตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนทุกอย่าง ไม่มีนอกลู่นอกรอย กองทัพยังคงเป็นจุดยืนและเป็นกลไกของรัฐบาลในการทำหน้าที่เป็นแกนหลักด้านความมั่นคง เคียงข้างกับประชาชนโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพจะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือประชาชนตลอด” พล.อ.ประวิตร กล่าว

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า สำหรับการลงพื้นที่ต่างๆของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ไม่ได้เป็นการหาเสียง เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็อย่านำเสนอข่าวในลักษณะการเมือง

“ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนสายทหารมาโดยตลอด ซึ่งต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพด้วยดีมาโดยตลอด สื่อมวลชนสายทหารและทหารนั้นไม่ได้ขัดแย้งกันเลย ทุกคนเสนอข่าวตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องการให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว และก็อยากจะพูดกับผู้สื่อข่าวสายทหารทุกคนด้วยว่า ผมไม่ได้มาขอร้องว่า จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่อยากจะบอกว่า ผมรับราชการมาตั้งแต่ปี 2511 จนขณะนี้ก็ 50 ปีแล้ว รับราชการมาโดยตลอด ไม่เคยมีเรื่องอะไร ก็ดูเอาแล้วกันว่า ผมได้ทำอะไรที่เสียหายต่อประเทศชาติและบ้านเมืองบ้าง ผมเข้ามาด้วยความที่ต้องการช่วยเหลือบ้านเมือง ถ้าประชาชนไม่ต้องการ ผมก็พร้อมที่จะไปจากตำแหน่งนี้” พล.อ.ประวิตร กล่าว.- สำนักข่าวไทย